« Terug naar vorige pagina

Kwaliteitskeurmerk

KWALITEITSKEURMERK BEHAALD DOOR DOK11 FYSIOTHERAPIE,

BEKKENFYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE CESAR

Voor fysiotherapie- en oefentherapie praktijken bestaat de mogelijkheid een certificaat te behalen waarmee kwaliteit wordt gewaarborgd. Er is nog maar een beperkt aantal praktijken in Nederland met dit keurmerk.

Het verkrijgen van dit keurmerk vergt nogal wat van de praktijken; onder andere moet de organisatie/praktijkvoering voldoen aan de diverse kwaliteitsnormen en de invulling van de patiënten dossiers moet volledig volgens de officiële verslagleggingsrichtlijnen.

Dok11 fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en oefentherapie Cesar is lange tijd bezig geweest om te voldoen aan de eisen HKZ en ISO certificering. In mei 2011 is het gelukt om deze certificaten te behalen.

Fysiotherapie en bekkenfysiotherapie behaalden het certificaat ISO 9001 HKZ en oefentherapie Cesar behaalde het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008. En daar zijn ze trots op.

Maandag 7 november werden de diverse certificaten uitgereikt. Jaarlijks worden de praktijken getoetst op continuïteit van kwaliteit en over 3 jaar is er weer een volledige audit.