« Terug naar vorige pagina

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie in de fysiotherapie. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar kunnen bij een kinderfysiotherapeut terecht voor problemen in het bewegen. Deze problemen kunnen te maken hebben met het motorisch functioneren van kinderen tijdens dagelijkse activiteiten of problemen tijdens of na sport. De doelgroep van kinderfysiotherapie is op te delen in 3 groepen: zuigeling en dreumes, peuter en kleuter en het schoolgaande kind.

 

Ouders kunnen zelf hun kinderen aanmelden voor kinderfysiotherapie.  Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van zijn/haar kind. Neem dit gevoel serieus. Ook de arts / verpleegkundige van het consultatiebureau of de schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt.

Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Een stelregel is: een “niet-pluis gevoel” is reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Immers het is van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Voorbeelden van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

 1. Baby’s en peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of –stoornis
 2. Basisschoolkinderen en jongeren tot 18 jaar

 

Afspraak maken | Tel: 078-6912033 | Mail: fysiotherapie@dok11.nl

Meer informatie

 • Aanmelden en behandeling

  Bij aanmelding voor kinderfysiotherapie vindt er een intake plaats. Deze intake bestaat uit een gesprek en uitgebreid onderzoek, zodat er een volledig beeld kan worden geschetst over het (motorisch) functioneren van het kind. Na de intake worden adviezen gegeven of er wordt een behandelplan opgesteld.

   

  Een kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis over de motorische ontwikkeling bij het opgroeiende kind. In de behandeling wordt de ouder van het kind nauw betrokken. Zo nodig wordt, met uw toestemming, samengewerkt met andere hulpverleners, school, zwemles of sportverenigingen. Tijdens de behandeling staat het spelenderwijs leren centraal.

   

  De eerste 9 behandelingen van kinderfysiotherapie worden altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Hier zijn geen kosten vanuit het eigen risico aan verbonden. Voor meer informatie over vergoedingen van fysiotherapie bij kinderen klik hier. Kosten en vergoeding

 • Zuigeling en dreumes 0-2 jaar

  In de eerste twee levensjaren ontwikkelt een kind vele motorische vaardigheden die van belang zijn om de wereld te kunnen gaan ontdekken. Het ontwikkelen van een goede hoofdbalans, het omrollen, gaan zitten, kruipen, staan en lopen vormen een belangrijke basis. Met de ontwikkeling van het reiken en grijpen groeien de fijn motorische vaardigheden. Ook ontwikkelen ze hiermee de diverse zintuigen.

   

  Mogelijke indicaties:

  • Voorkeurshouding, asymmetrie, scheef of afgeplat hoofdje
  • Huilbaby
  • Trage motorische ontwikkeling
  • Gespannen en/of te actieve baby,
  • Overstrekken
  • Slappe en/of te rustige baby
  • Drink- of eetproblemen
  • Verschil in bewegen tussen linker en rechter lichaamshelft
  • Verschil in bewegen tussen bovenste en onderste lichaamshelft
  • Opvallende motoriek: billenschuiven, tenenlopen
  • Cerebrale parese
  • Spina bifida (open rug)
  • Prematuur en/of dysmatuur kind (te vroeg geboren en/of te licht geboortegewicht)
  • Plexus brachialis laesie of Erbse parese (beschadiging van zenuwen die vanuit de nek naar de arm lopen ontstaan bij de geboorte)
  • Ademhalingsproblemen, astma, bronchitis
  • Orthopedische problemen zoals een klompvoetje of heupdysplasie (DHO)
  • Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
  • Syndroom van Down

   

 • Peuters en kleuters 3-6 jaar

  De wereld ontdekken doen peuters en kleuters door te bewegen, te voelen en eindeloos te herhalen. Daarmee leert het  kind zijn eigen mogelijkheden kennen en groeit het zelfvertrouwen. In deze periode ontwikkelen kinderen diverse basisvoorwaarden om goed voorbereid te zijn voor de complexe motorische vaardigheden die hij of zij later zal leren. Grof motorische vaardigheden die een kind in deze fase zal eigen maken zijn bijvoorbeeld rennen, springen, klimmen en fietsen. Enkele voorbeelden van fijn motorische vaardigheden zijn knippen, tekenen en kralen rijgen. De grove en fijne motoriek zijn nauw met elkaar verbonden. Ontwikkeling van het evenwicht is bijvoorbeeld van invloed op het stil zitten, wat een voorwaarde is om netjes te kunnen tekenen of schrijven.

   

  Mogelijke indicaties:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand

  Grove motoriek:

  • Houterig en stijf bewegen
  • Angstig voor klimmen of springen
  • Geen plezier in bewegen
  • Opvallend looppatroon
  • Veel vallen en/of struikelen
  • Onrustig of veel bewegen
  • Moeite met aanleren nieuwe vaardigheden zoals zwemmen of fietsen

  Fijne motoriek:

  • Niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
  • Geen belangstelling of geen plezier in kleuren of knutselen
  • Veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
  • Schokkerige, niet vloeiende bewegingen

  Overig:

  • Development Coordination Disorder (DCD)
  • Tenenlopen
  • Sensorische integratieproblemen
  • Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
  • Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.
  • Jeugdreuma (JIA)
  • Ademhalingsproblemen zoals een dysfunctionele ademhaling, hyperventilatie, astma en/of bronchitis
  • Orthopedische aandoeningen aan de botten of gewrichten
  • Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder medische oorzaak (SOLK)
  • Groeipijn of pijnklachten in de spieren
  • Zindelijkheidsproblemen
 • Schoolgaande kinderen 6-16 jaar

  Bewegen is van groot belang voor schoolkinderen. De basis motorische vaardigheden zijn nu als het goed is volledig ontwikkeld waardoor complexe vaardigheden eigen gemaakt kunnen worden. Kinderen worden grof motorisch steeds meer uitgedaagd doordat ze op school gymles krijgen, ze met elkaar diverse bewegingsspelletjes doen zoals tikkertje of voetballen en doordat de meeste kinderen op zwemles en andere sporten gaan. Op deze manier leggen ze contacten met andere kinderen en kunnen ze zich sociaal-emotioneel verder ontwikkelen.

  De fijn motorische vaardigheden worden ook complexer. Kinderen gaan onder andere leren schrijven, ze gaan eigen verantwoordelijkheid krijgen voor de persoonlijke verzorging en willen bijvoorbeeld helpen met het uitvoeren van karweitjes.

   

  Mogelijke indicaties:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand

  Grove motoriek:

  • Niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen
  • Houterig en stijf bewegen
  • Slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten
  • Opvallend looppatroon
  • Veel vallen en/of struikelen
  • Onrustig of veel bewegen

  Fijne motoriek:

  • Veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
  • Moeite met eten met bestek
  • Moeite met knopen, ritsen en veterstrikken
  • Geen duidelijke handvoorkeur bij teken-/schrijftaken
  • Schokkerige, niet vloeiende bewegingen
  • Onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen
  • Traag schrijftempo
  • Pijn bij schrijven

  Overig:

  • Development Coordination Disorder (DCD)
  • Sensorische integratieproblemen
  • Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
  • Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.
  • Jeugdreuma (JIA)
  • Sportblessures
  • Ademhalingsproblemen zoals dysfunctionele ademhaling, hyperventilatie, astma en/of bronchitis
  • Orthopedische aandoeningen
  • Houdingsproblemen
  • Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder medische oorzaak (SOLK)
  • Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
  • Zindelijkheidsproblemen
 • Kinderbekkenfysiotherapie

  Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen twee en vier jaar. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een “ongelukje”. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een traumatische ervaring kunnen problemen opleveren bij het plassen en poepen.

   

  Een kinderbekkenfysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in behandeling van kinderen die problemen hebben in de buik, bekken of bekkenbodem. Het gaat hierbij veelal om plas- en poepproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut is erin opgeleid het kind spelenderwijs te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en zorgen dat het kind daar controle over kan krijgen.

   

  De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Bij het ophouden van plas en poep worden ze aangespannen en vervolgens zullen ze weer volledig ontspannen om te kunnen plassen of poepen. Bij kinderen met plas- of poepproblemen werken deze spieren vaak te hard en zal het kind moeten leren deze spieren te ontspannen.

   

  Veel voorkomende klachten

  • Broekplassen en poepen
  • Heel vaak moeten plassen
  • Terugkerende blaasontstekingen
  • Bedplassen
  • Te lang ophouden
  • Moeite met op tijd halen van de wc
  • Verstopping (obstipatie)
  • Buikpijn
 • Fitkids

  Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

  In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. De training wordt gegeven in ons medisch trainingscentrum en in sporthal Molenzicht.

   

  Voor wie

  Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD of motorische ontwikkelingsachterstand, autisme of een aangeboren hartafwijking mee.

   

  Doel van Fitkids
  In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

   

  Vergoeding

  Fitkids wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed wanneer er een medische indicatie is. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts, kinderarts of specialist nodig. Bij aanmelding wordt er een intake gedaan om de fysieke fitheid in kaart te brengen.

   

  Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl

 • SI-therapie

  Sensorische Informatieverwerking(SI), of prikkelverwerking, is iets wat iedereen doet. Via onze zintuigen komt informatie binnen over geluiden, geuren, smaken, gevoel (tast) of kleuren (zicht). Ook zijn er zintuigen die informatie geven over het evenwicht en de positie van de spieren en gewrichten in het lichaam.

  Bij activiteiten worden alle zintuigen tegelijkertijd gebruikt. De informatie die via de zintuigen binnenkomt, komt samen in het zenuwstelsel en wordt in de hersenen verwerkt. Zo weten we wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is en kunnen we daar op reageren.

  Bij kinderen en volwassenen met problemen in de sensorische informatieverwerking verloopt dit verwerkingsproces anders. Er kan bijvoorbeeld een onderregistratie zijn van prikkels (later of verminderd waarnemen) of een overregistratie van prikkels (prikkelgevoeligheid) en dat heeft invloed op het gedrag.

   

  Voorbeelden van dit gedrag zijn:

  • Angst om te bewegen, te klimmen, te draaien en te schommelen
  • Weerstand tegen veranderen van houding
  • Niet fijn vinden om geknuffeld of aangeraakt te worden
  • Onverklaarbaar huilen
  • Motorische reacties zijn niet zoals verwacht
  • Angst bij nieuwe situaties, terugtrekken van actie of zelfs weglopen
  • Heel vervelend vinden dat de handen nat, vies, plakkerig worden
  • Hekel hebben aan tandenpoetsen en haren wassen/kammen
  • Structuren als zand en gras niet prettig vinden
  • Geen angst hebben voor snelle en harde bewegingen
  • Geen gevaar zien en overal op af gaan
  • Moeilijk stilzitten, bewegingsonrust
  • Snel vermoeid zijn
  • Veel stampen en springen
  • Veel schrikken of afgeleid zijn van geluid
  • Veel met heel het lijf op de grond liggen

  Aanpak bij het vermoeden van SI problemen

  Herkent u uw kind in de voorbeelden? Dan kan een kinderfysiotherapeut, gespecialiseerd in SI-problemen helpen. De therapeut kan onderzoeken en in kaart brengen in welke vorm en mate er sprake is van problemen in de sensorische informatieverwerking. Dit o.a. door middel van een vraaggesprek, vragenlijst en observatie. Ook zal de relatie met de motoriek en/of het gedrag bekeken worden.

  In de behandeling worden uitleg en adviezen gegeven. Eventueel kan kinderfysiotherapie gestart worden en spelenderwijs te leren omgaan met deze problematiek of de verwerking van prikkels stimuleren.